SBC/CIR/091/2017
11th August, 2017

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : Penyeragaman Maklumat Hakmilik Strata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Dear Members of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director of the Wilayah Land Office regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Members, are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

A.G. Kalidas
Chairman
Selangor Bar Committee
________________________________________________________________________________

Penyeragaman Maklumat Hakmilik Strata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Perkara di atas dan salinan surat rasmi pejabat ini yang dilampirkan adalah dirujuk.

2. Untuk makluman tuan/puan, selaras pelaksanaan Sistem e-Tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 19 Jun 2017, pejabat ini telah melaksanakan penyeragaman maklumat-maklumat hakmilik strata mengikut kaedah penomboran hakmilik yang terkini.

3. Perubahan ini ketara ke atas hakmilik-hakmilik strata yang telah lama dikeluarkan. Antara perubahan melibatkan hakmilik strata adalah seperti berikut:-MaklumatContoh sebelum pengemaskinianSelepas pengemaskinianCatatanNombor BangunanM1-AM1ATiada simbol (-)Nombor Tingkat1, 21Merujuk kepada tingkat yang paling bawahB1, 1, 2B1Petak AksesoriTK1-A3A3Hanya nombor petak aksesori dipaparkan4. Pengemaskinian ini melibatkan rekod ke atas hakmilik dan carian-carian hakmilik yang dikeluarkan oleh pejabat ini. Kerjasama pihak tuan/puan dimohon untuk membuat hebahan kepada ahli-ahli di bawah seliaan pihak tuan/puan bagi melancarkan proses melibatkan hakmilik-hakmilik di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Nor Azura binti Abdul Rahman,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
No. Tel: 03-26103402
No. Faks: 03-26103494

RECENT POSTINGS

Events with CPD points