SBC/CIR/091/2017
11th August, 2017

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : Penyeragaman Maklumat Hakmilik Strata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Dear Members of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from Puan Nor Azura binti Abdul Rahman, Chief Assistant Director of the Wilayah Land Office regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Members, are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

A.G. Kalidas
Chairman
Selangor Bar Committee
________________________________________________________________________________

Penyeragaman Maklumat Hakmilik Strata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Perkara di atas dan salinan surat rasmi pejabat ini yang dilampirkan adalah dirujuk.

2. Untuk makluman tuan/puan, selaras pelaksanaan Sistem e-Tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 19 Jun 2017, pejabat ini telah melaksanakan penyeragaman maklumat-maklumat hakmilik strata mengikut kaedah penomboran hakmilik yang terkini.

3. Perubahan ini ketara ke atas hakmilik-hakmilik strata yang telah lama dikeluarkan. Antara perubahan melibatkan hakmilik strata adalah seperti berikut:-

Maklumat

Contoh sebelum pengemaskinian

Selepas pengemaskinian

Catatan

Nombor Bangunan

M1-A

M1A

Tiada simbol (-)

Nombor Tingkat

1, 2

1

Merujuk kepada tingkat yang paling bawah

B1, 1, 2

B1

Petak Aksesori

TK1-A3

A3

Hanya nombor petak aksesori dipaparkan

4. Pengemaskinian ini melibatkan rekod ke atas hakmilik dan carian-carian hakmilik yang dikeluarkan oleh pejabat ini. Kerjasama pihak tuan/puan dimohon untuk membuat hebahan kepada ahli-ahli di bawah seliaan pihak tuan/puan bagi melancarkan proses melibatkan hakmilik-hakmilik di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Nor Azura binti Abdul Rahman, Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur No. Tel: 03-26103402 No. Faks: 03-26103494

RECENT POSTINGS

Events with CPD points