SBC/CIR/142/2017
02nd January, 2018

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : PEMAKLUMAN PROSEDUR PERSERAHAN URUSNIAGA HAKMILIK STRATA DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR

Para Peguam di Selangor,

Adalah dimaklumkan bahawa prosedur bagi Perserahan Urusniaga Hakmilik Strata di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Selangor bagi tahun 2018 adalah seperti berikut:

Surat ASAL pengesahan bahawa tiada sebarang tunggakan dan bayaran cukai tanah tahun 2018 telah dijelaskan ke atas petak/unit oleh :-

1-Perbadanan Pengurusan (MC) atau
2-Badan Pengurusan Bersama (JMB) atau
3-Perbadanan Pengurusan Subsidiari atau
4-Ejen Pengurusan yang dilantik oleh Pensuruhjaya Bangunan (COB) di bawah bawah Seksyen 81 Akta Pengurusan Strata 2013

Dan perlaksanaan ini berkuatkuasa sehingga cukai petak dikeluarkan kelak.

Sekian, terima kasih.

A.G. Kalidas
Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points