SBC/CIR/143/2017
04th January, 2018

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : PENGGUNAAN SLIP PENGESAHAN BIOMETRIK BAGI URUSAN PINDAHMILIK DI PEJABAT PENGARAH TANAH HULU LANGAT

Para Peguam di Selangor,

1) Berkuatkuasa serta merta, penggunaan Slip Pengesahan Biometrik bagi urusan Pindahmilik (Borang 14A) akan dikuatkuasakan bagi tanah berstatus Rizab Melayu dan Penyaksian Borang 14A di hadapan mana-mana Pentadbir Tanah.

2) Selain itu, bagi mempertingkatkan aspek keselamatan dalam urusan Pindahmilik, Slip Pengesahan Biometrik bagi kes-kes terpencil (sekiranya ada), yang mencurigakan atau dirasakan perlu oleh Pentadbir Tanah selaras dengan Seksyen 297, Kanun Tanah Negara.

Harap maklum.

Sekian, terima kasih.

A.G. Kalidas
Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points