SBC/CIR/071/2019
23rd August, 2019

Dear Members of the Bar,

Kindly take note of the Circular below received from the Shah Alam Court pertaining to hearing of cases (KUASA-KUASA KHAS & PEMBINAAN DAN NCVC 8, MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM).

Thank you,

Secretariat,
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________________________________

Subject: FW: MAKLUMAN BERKENAAN LOKASI PENDENGARAN KES-KES KUASA-KUASA KHAS & PEMBINAAN DAN NCVC 8 DI MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM

Yang Berhormat Dato’/Datuk/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa berkuat kuasa pada 19 Ogos 2019, lokasi pendengaran kes-kes Kuasa-kuasa Khas & Pembinaan 1 dan NCVC 8 adalah seperti berikut:

1. YA Dato’ Hadhariah binti Syed Ismail - Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 8), Tingkat 6, Bangunan Utama, Kompleks Mahkamah Shah Alam

2. YA Datuk Wong Kian Kheong - Mahkamah Tinggi Shah Alam (Kuasa-Kuasa Khas & Pembinaan 1), Tingkat 3, Bangunan Utama Kompleks

Mahkamah Shah Alam.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA.

Saya yang menjalankan amanah.

AHMAD RIZKI BIN ABDUL JALIL
Timbalan Pendaftar (Pentadbiran)
Mahkamah Tinggi Shah Alam.

RECENT POSTINGS

Events with CPD points