SBC/CIR/062/2020
09th June, 2020

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Selangor regarding the above.

The said notification has been reproduced below.

Kindly click here to view the :

1) Borang Penyerahan Suratcara
2) Deraf Akuan Penyerahan 
3) Senarai Semak Dropbox 
4) Surat Hebahan Dropbox
5) Borang Tukar Alamat (26A) 
6) Senarai Fi Urusan Pendaftaran (Landed)
7) Strata: Borang Dan Panduan Perserahan Dropbox 
8) Tatacara Dropbox

Members are advised to please take note and be guided accordingly.
 

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee

____________________________________________________________________

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan,

Dikemukakan hebahan umum berhubung Tatacara Operasi Perserahan Urusan Pendaftaran Hakmilik (Landed & Strata) Pejabat Tanah & Galian Selangor bermula 10 Jun 2020 (Rabu) untuk perhatian dan tindakan tuan/puan.

Untuk makluman, saya sertakan sekali softcopy dokumen berkaitan untuk hebahan dan rujukan pihak Firma Guaman. Adalah dipohon agar hebahan ini dapat dibuat dengan kadar segera bagi mengelakkan kesulitan dan kepadatan pelanggan di jabatan bermula Isnin.

Borang-borang permohonan bagi urusan berkaitan juga boleh didapati di Laman Web Rasmi PTGS. Sebarang pemakluman berhubung pindaan dan penambahbaikan bagi tatacara ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa bergantung kepada situasi terkini. Sehubungan dengan itu, dilampirkan tatacara dan dokumen berkaitan sebagai rujukan YBhg. Dato’/Tuan/Puan.

Sebarang pertanyaan berhubung garis panduan ini boleh menghubungi Bahagian Pendaftaran Hakmilik (LG) (03-5544 7326/5520 5650) atau Bahagian Hakmilik Strata (03-5544 7511/7998).  

Sekian, terima kasih.

(MOHAMAD HANAFE BIN BASRI)
bp Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points