SBC/CIR/065/2020
15th June, 2020

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan regarding the above.

The said notification is reproduced below for easy reference.

Surat Penangguhan e-JanjiTemu Untuk Perserahan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee
______________________________________________________________
 
Salam Sejahtera.

YBhg. Datuk/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Untuk makluman, setelah pemerhatian lanjut dibuat, pejabat ini mengambil keputusan untuk menangguhkan pelaksanaan e-Janji Temu bagi perserahan urusniaga dan bukan urusniaga sehingga terdapat keperluan pada masa akan datang. Sistem e-Janji Temu bagi urusan penyaksian akan diteruskan dan tarikh pelaksanaan akan dimaklumkan kelak.

Bersama ini dikemukakan surat rasmi pejabat ini yang menjelaskan berkenaan perkara tersebut untuk perhatian pihak YBhg. Datuk/Tuan/Puan.
 

Terima kasih.
 

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

Azura
(Nor Azura binti Abdul Rahman)
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3402   |  Fax: 03-2610 3494  
✉: [email protected]  website: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points