SBC/CIR/144/2017
04th January, 2018

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : NOTIS MAKLUMAN BAGI PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM

Para Peguam di Selangor,

Kami telah menerima makluman terbaru mengenai penambahbaikan kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam.

Notis makluman adalah seperti di lampiran.

http://www.selangorbar.org/wp-content/uploads/2018/01/penambahbaikan-kemudahan-pembiayaan-perumahan-sektor-awam-berkaitan-bajet-2018.pdf

Harap maklum.

Sekian, terima kasih.

A.G. Kalidas
Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points