Conveyancing Practice: Updates & Guidelines: Pemakluman Berkenaan Tempoh Sahlaku Surat Kelulusan Kebenaran (Consent) Yang Terlibat Dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PPTGWPKL)

SBC/CIR/022/2020
24th April, 2020

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur regarding the above.

The said notification has been reproduced below.

Members, are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee
____________________________

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan surat daripada Pengarah Tanah dan Galian bagi memaklumkan tuan/puan berkenaan tempoh sahlaku surat kelulusan kebenaran (consent) yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Diharapkan agar ianya dapat membantu semua pihak berkepentingan dalam meneruskan urusan urusniaga (pindahmilik, gadaian dan pajakan) selepas PKP berakhir.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Suraya
(SURAYA SAMAN)
Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 Kuala Lumpur
Tel: 03-2610 3396 | Fax: 03-2610 3495
✉: [email protected] ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points